Představujeme účastníky mezinárodního turnaje!

Představujeme účastníky turnaje!

ČESKO

NORSKO

EGYPT

NĚMECKO

Czech Republic

Norway

Egypt

Germany

Ženský národní tým České republiky tento rok nastupuje v Chebu s novým trenérem z Norska Bentem Dahlem. Většinou bývá turnaj poslední přípravou na velké akce jako Mistrovství Evropy a světa. Bohužel na následující Mistrovství Evropy 2022 jsme se nekvalifikovaly a proto je tento turnaj závěrečnou zkouškou nového týmu, který započal podzimní přípravný kemp již v Řepích a pokračoval dvěma přátelskými zápasy s švédským národním týmem na jejich domácí půdě. 

The women’s national team of the Czech Republic starts this year in Cheb with a new coach from Norway, Bent Dahl. The tournament is usually the last preparation for big events like the European and World Championships. Unfortunately, we did not qualify for the following European Championship 2022, and therefore this tournament is the final test of the new team, which started the autumn preparatory camp already in Řepy and continued with two friendly matches against the Swedish national team on their home ground.

Národní tým žen Norska se již připravuje na mezinárodním turnaji v Norsku Intersport Cup, kde si zahraje zápasy proti Dánsku, Brazílii a Nizozemsku. Společně s Dánskem a Nizozemskem se jedná o přípravu na Mistrovství Evropy 2022, které se uskuteční od 4.11. do 20.11. Poté přiletí do Prahy 31.10.2022 a autobusem dorazí do Chebu. Minulý rok tým Norska vyhrál turnaj, bude stejný výsledek i tento rok?

The Norwegian women’s national team is already preparing for the international tournament in Norway Intersport Cup, where they will play matches against Denmark, Brazil and the Netherlands. Together with Denmark and the Netherlands, it is a preparation for the European Championship 2022, which will take place from 4.11. until 20.11. He will then fly to Prague on 31 October 2022 and arrive in Cheb by bus. Last year the Norwegian team won the tournament, will the result be the same this year?

Národní tým žen afrického Egypta se po dlouhých letech objevuje na mezinárodních akcích. Na turnaji v Chebu bude poprvé a snad jej v budoucnu znovu uvidíme. Svou přípravu na Mistrovství Afriky 2022 a kvalifikaci na Mistrovství světa 2023 (9.-19.11.2022). Egypťanky přiletí rovnou z jiného mezinárodního turnaje, kterým je XXV. Mezinárodní turnaj Španělska ve městě Torrevieja, kde odehrají zápasy proti Španělsku, Švýcarsku a Tunisu. Přiletí do České republiky také 31.10.2022 a hned večer podstoupí trénink v chebské sportovní hale.

The national women’s team of African Egypt is appearing at international events after many years. It will be his first time at the tournament in Cheb and hopefully we will see him again in the future. His preparation for the 2022 African Championship and qualification for the 2023 World Championship (November 9-19, 2022). The Egyptian women will arrive straight from another international tournament, which is the XXV. Spain’s international tournament in Torrevieja, where they will play matches against Spain, Switzerland and Tunisia. He will also arrive in the Czech Republic on October 31, 2022 and will undergo training in the Cheb sports hall in the evening.

Pod německými barvami tento rok nastoupí bundesligový tým Sport-Union Neckarsulm. Ve své lize se momentálně nachází na 11. místě, tuto ligu hrají od sezóny 2015/2016 a nastupuje zde i česká brankářka Anita Poláčková. Trenérkou je Tanja Logvin, která hrála za národní tým Rakouska v minulosti i na turnaji O Štít města Chebu a měla se ukázat i v chebském týmu, který byl účastníkem nejvyšší české ligy WHIL, bohužel se nakonec tak nestalo. Zápasy proti národním týmům budou jistě zajímavé, jelikož tento tým společně trénuje celý rok, zatímco národní celky pouze na kempech.

The Bundesliga team Sport-Union Neckarsulm will play under the German colors this year. They are currently in 11th place in their league, they have been playing this league since the 2015/2016 season and the Czech goalkeeper Anita Poláčková is also starting here. The coach is Tanja Logvin, who played for the Austrian national team in the past and at the O Štít tournament in the city of Cheb, and was supposed to appear in the Cheb team, which was a participant in the highest Czech league WHIL, but unfortunately it didn’t happen in the end. The matches against the national teams will certainly be interesting, as this team trains together all year, while the national teams only at camps.

Program turnaje:

úterý 1.11.2022

17:00 Norsko – Německo

slavnostní zahájení turnaje

19:00 ČR – Egypt

středa 2.11.2022

17:00 Egypt – Norsko

19:00 ČR – Německo

čtvrtek 3.11.2022

17:00 Německo – Egypt

19:00 Norsko – ČR

slavnostní ukončení turnaje

 

 

Tournament schedule:

Tuesday 1 November 2022

17:00 Norway – Germany

ceremonial opening of the tournament

19:00 Czech Republic – Egypt

Wednesday 2 November 2022

17:00 Egypt – Norway

19:00 Czech Republic – Germany

Thursday 3 November 2022

17:00 Germany – Egypt

19:00 Norway – Czech Republic

ceremonial closing of the tournament

Vstupenky k zakoupení na portálu www.kcsvoboda.cz. Tickets can be purchased on the portal www.kcsvoboda.cz.

Další novinky můžete sledovat na facebookové stránce O ŠTÍT MĚSTA CHEBU a instagramu „hchvezdacheb“.

You can follow other news on the Facebook page O ŠTÍT MĚSTA CHEBU and Instagram „hchvezdacheb“.